GIỚI THIỆU KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ

Đăng vào 14/04/2017 11:13:19

KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên đơn vị: Khoa Pháp luật Kinh tế 

- Địa chỉ liên hệ: Tẩng 15 Nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội - 87 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa – Hà Nội

        Khoa Pháp luật kinh tế được thành lập từ ngày đầu thành lập Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Đại học Luật Hà Nội) theo Quyết định số 405/CP ngày 10.11.1979 của Hội đồng Chính phủ. Với cơ cấu gồm 6 bộ môn và 1 Trung tâm: Bộ môn Luật Thương mại, Bộ môn Luật Lao động, Bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng; Bộ môn Luật Đất đai, Bộ môn Luật Môi trường, Bộ môn Kinh tế học và Trung tâm Pháp luật Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

        Chức năng:

 • Đào tạo cán bộ pháp lý có trình độ đại học và sau đại học
 • Nghiên cứu khoa học luật kinh tế
 • Truyền bá kiến thức pháp luật kinh tế

        Nhiệm vụ:

        - Thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo kế hoạch của nhà trường đối với các hệ đào tạo: Đại học chính quy, vừa học vừa làm; cao học và đào tạo trình độ tiến sỹ, tham gia đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu. Đặc biệt, khoa giữ vai trò chính trong việc triển khai đào tạo cử nhân đại học ngành Luật kinh tế được mở tại trường từ năm học 2012 - 2013, bắt đầu từ Khoá 37;

        - Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với các hình thức chủ yếu là thực hiện đề tài khoa học cấp trường, cấp bộ, tổ chức hội thảo khoa học, biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo…

        - Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng, quản lý sinh viên thuộc mã ngành luật Kinh tế và các lớp học thuộc hệ đào tạo khác được giao quản lý;

        - Các nhiệm vụ được phân công cụ thể như thẩm định, góp ý các chương trình đào tạo, dự án luật…

        Trưởng khoa trong các thời kỳ:

        - GS Nguyễn Niên        Trưởng khoa (kiêm nhiệm)            1979 – 1980

        - GS Lưu Văn Đạt         Trưởng khoa (kiêm nhiệm)            1981 – 1982

        - GS.TS Lê Hồng Hạnh  Trưởng khoa           1982 – 1983; 1986 – 1987

        - PGS.TS Dương Đăng Huệ    Trưởng khoa                       1984 – 1985

        - Thầy giáo Võ Gia Phúc        Trưởng khoa                       1985 – 1986

        - PGS.TS Trần Ngọc Dũng     Trưởng khoa                       1987 – 1993

        - TS Bùi NGọc Cường            Trưởng khoa                       1993 – 2008

        - PGS.TS Nguyễn Viết Tý      Trưởng khoa                       2008 – 2014

                 Khoa Pháp luật Kinh tế - 35 năm hiện diện và trưởng thành

 

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC, ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

2.1. Ban chủ nhiệm khoa:

- Trưởng khoa:

PGS.TS Nguyễn Hữu Chí

 

 • Phó trưởng khoa:
 •                                                              

 PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến                                           TS. Nguyễn Thị Dung  

2.2. VĂN PHÒNG KHOA   

        - Phòng  A 1503

    Chuyên viên

  Trần Thị Chính

 

 

                 Chuyên viên

            Nguyễn Thị Minh Hà

 

2.3. Bộ môn, trung tâm trực thuộc khoa

Bộ môn Luật Thương mại

Phòng A 1512

          - Trưởng bộ môn:

         TS. Nguyễn Quý Trọng

- Phó trưởng bộ môn:

            TS. Vũ Phương Đông

Bộ môn Luật Thương mại được thành lập từ năm 1979, với tên gọi đầu tiên là Bộ môn Luật Kinh tế. Năm 2003, được đổi tên thành Bộ môn Luật thương mại.

Bộ môn hiện có 18 giảng viên, trong đó có 02 Phó giáo sư, tiến sỹ, giảng viên chính; 04 tiến sỹ, giảng viên chính; 12 thạc sỹ và 2 giảng viên hợp đồng có trình độ Tiến sỹ (đã nghỉ hưu).

Bộ môn đang đảm nhiệm giảng dạy các môn học:

 • Luật Thương mại
 • Luật Đầu tư
 • Luật Doanh nghiệp
 • Một số hợp đồng trong lĩnh vực thương mại (chuyên đề 30 tiết/hoặc 2 tín chỉ).
 • Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại (chuyên đề 30 tiết/hoặc 1 tín chỉ)
 • Pháp lut v qun lý nhà nước trong lĩnh vc thương mi (chuyên đề 30 tiết/ hoặc 2 tín chỉ)
 • Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại (45 tiết/3 tín chỉ)
 • Kỹ năng đàm phán soạn thảo hợp đồng trong hoạt động thương mại (chuyên đề 30 tiết/2TC)
 • Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại (30 tiết/2 tín chỉ)
 •  

Bộ môn Luật Lao động

Phòng A 1509

           - Trưởng bộ môn:

         PGS. TS. Trần Thị Thuý Lâm

- Phó trưởng bộ môn:

      PGS.TS. Nguyễn Hiền Phương

Bộ môn Luật Lao động được thành lập từ năm 1979.

Trưởng Bộ môn tiền nhiệm: ThS Chu Thanh Hưởng; TS Lưu Bình Nhưỡng; PGS. TS Nguyễn Hữu Chí

Hiện tại, bộ môn có 10 giảng viên, trong đó có 3 PGS, 03 tiến sĩ, 04 thạc sỹ (1 NCS) và một giảng viên hợp đồng có trình độ Tiến sỹ, Phó Giáo sư.

Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các môn học:

 • Luật lao động
 • Luật an sinh xã hội
 • Tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động
 • Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động
 • Kỹ năng giải quyết vụ án lao động
 • Luật Người khuyết tật Việt Nam
 • Pháp luật về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

 

Bộ môn Luật Tài chính - Ngân hàng

Phòng A 1507

- Trưởng bộ môn:

         PGS. TS. Phạm Thị Giang Thu                       

-Phó trưởng bộ môn

TS Nguyễn Minh Hằng

Bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng được thành lập tháng 11/1984 trên cơ sở tách từ Bộ môn Luật kinh tế.

Trưởng Bộ môn tiền nhiệm: TS Võ Đình Toàn; PGS.TS Đinh Dũng Sỹ

Bộ môn hiện có 13 giảng viên, trong đó có 01 PGS-Tiến sỹ; 2 Tiến sĩ, 10 thạc sỹ. Nhiều giảng viên đã từng công tác tại Bộ môn hiện đang giữ các chức vụ lãnh đạo ở các cơ quan Chính phủ, viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp lớn và các Khoa, trung tâm đào tạo của trường Đại học Luật Hà Nội. Nhiều giảng viên được mời làm thành viên Ban soạn thảo các dự án luật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Từ chỗ chỉ có một môn học chung là Luật tài chính ngân hàng, cho đến nay, Bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng đã và đang đảm nhiệm giảng dạy các môn học sau:

 • Luật Tài chính
 • Luật Ngân hàng
 • Luật Chứng khoán
 • Luật Kinh doanh bảo hiểm
 • Pháp luật thị trường tiền tệ ngoại hối
 • Pháp luật thương phiếu
 • Pháp luật hoạt động kinh doanh đối ngoại trong lĩnh vực ngân hàng  
 • Pháp luật bảo đảm tiền vay
 • Pháp luật về tài chính doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp luật Thuế 

 

Bộ môn Luật Đất đai

Phòng A 1504

- Trưởng bộ môn:

             PGS. TS. Nguyễn Thị Nga

- Phó trưởng bộ môn:

     

TS. Nguyễn Thị Dung

 

 

 

Bộ môn Luật đất đai được thành lập từ năm 1986.

Trưởng Bộ môn tiền nhiệm: TS Trần Quang Huy; PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến  

Bộ môn hiện có 07 giảng viên (2 Phó giáo sư - tiến sĩ, 3 Tiến sỹ; 2 thạc sỹ, 1 nghiên cứu sinh).

Bộ môn giảng dạy các bộ môn:

- Luật đất đai

- Pháp luật về kinh doanh bất động sản

 • Pháp luật đất đai một số nước trên thế giới;
 • Pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng;
 • Kỹ năng tư vấn pháp luật đất đai;
 • Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai

 

Bộ môn Luật Môi trường

Phòng A 1508

- Trưởng bộ môn:

            TS. Nguyễn Văn Phương

- Phó trưởng bộ môn:

             TS. Vũ Thị Duyên Thuỷ

Môn học Luật môi trường được đưa vào giảng dạy tại Trường đại học luật Hà nội từ năm 1993, do bộ môn Luật đất đai– môi trường đảm nhiệm. Tháng 10 năm 1996, Bộ môn Luật môi trường được thành lập trên cơ sở tách bộ môn Luật đất đai– môi trường thành 2 bộ môn: Luật đất đai và Luật môi trường.

Trưởng bộ môn tiền nhiệm: PGS.TS Vũ Thu Hạnh

Bộ môn có 05 giảng viên, trong đó có 02 tiến sỹ - giảng viên chính, 04 thạc sỹ.

Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các môn học sau:

 • Luật môi trường
 • Một số vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế
 • Pháp luật môi trường trong kinh doanh 
 • Kỹ năng giải quyết các xung đột trong lĩnh vực môi trường  

 

Trung tâm Pháp luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Phòng A 1510

- Giám đốc trung tâm

           ThS. Hoàng Minh Chiến

 

Trung tâm Pháp luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng được thành lập theo Quyết đnh số 600/QĐ-TCCB ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. Hiện trung tâm có 05 ging viên, trong đó có 01 Thạc sỹ - giảng viên chính, 03 thạc sỹ ( 2 nghiên cứu sinh), 1 cử nhân (đang là học viên cao học)

Trưng bộ  môn tiền nhiệm: PGS.TS Nguyễn Thị Vân Anh

Trung tâm có nhiệm vụ giảng dạy pháp luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đồng thời nghiên cứu và phối hợp nghiên cứu vi các đơn vị  khác ở  trong và ngoài trưng để thực hin các đề tài khoa hc.Tổ  chức thu thp, phân tích, hthng hoá thông tin tư liệu chuyên ngành phục vụ cho công tác nghiên cứu giảng dạy và học tập các chuyên ngành thuộc khoa pháp luật kinh tế.

Trung tâm đảm nhiệm giảng dạy các môn học:

 • Luật cạnh tranh
 • Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 • Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng
 • Kỹ năng xử lý các vụ việc cạnh tranh

 

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

Phòng A 1511

 

Phụ trách bộ môn

ThS Nguyễn Văn Đợi

Bộ môn Kinh tế học được thành lập 11/2015, gồm 03 giảng viên: ThS Nguyễn Văn Đợi, ThS  Nguyễn Văn Luân, ThS. Trần Phương Tâm An, CN Lương Thị Thoa.

Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các môn học:

        - Kinh tế vĩ mô                            - Kinh tế vi mô

        - Khoa học quản lý kinh tế             - Tài chính học

        - Văn hoá kinh doanh                   - Quản tri doanh nghiệp

        - Nguyên lý kế toán – Thống kê