Giới thiệu bộ môn

Đăng vào 15/01/2018 13:20:56

BỘ MÔN LUẬT TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Địa chỉ: Phòng A 1507 – Trường Đại học Luật Hà Nội

 

               Trưởng bộ môn                                                Phó trưởng bộ môn
                                                                                          

PGS. TS Phạm Thị Giang Thu                                    TS. Nguyễn Minh Hằng

Bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng được thành lập tháng 11/1984 trên cơ sở tách từ Bộ môn Luật kinh tế.

Trưởng Bộ môn tiền nhiệm: TS Võ Đình Toàn; PGS.TS Đinh Dũng Sỹ

Trưởng bộ môn hiện tại: PGS.TS Phạm Thị Giang Thu.

Phó trưởng bộ môn hiện tại: TS. Nguyễn Minh Hằng.

Bộ môn hiện có 13 giảng viên, trong đó có 01 PGS-Tiến sỹ; 2 Tiến sĩ, 10 thạc sỹ. Nhiều giảng viên đã từng công tác tại Bộ môn hiện đang giữ các chức vụ lãnh đạo ở các cơ quan Chính phủ, viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp lớn và các Khoa, trung tâm đào tạo của trường Đại học Luật Hà Nội. Nhiều giảng viên được mời làm thành viên Ban soạn thảo các dự án luật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Từ chỗ chỉ có một môn học chung là Luật tài chính ngân hàng, cho đến nay, Bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng đã và đang đảm nhiệm giảng dạy các môn học sau:

  • Luật Tài chính
  • Luật Ngân hàng
  • Luật Chứng khoán
  • Luật Kinh doanh bảo hiểm
  • Pháp luật thị trường tiền tệ ngoại hối
  • Pháp luật thương phiếu
  • Pháp luật hoạt động kinh doanh đối ngoại trong lĩnh vực ngân hàng  
  • Pháp luật bảo đảm tiền vay
  • Pháp luật về tài chính doanh nghiệp
  • Tư vấn pháp luật Thuế.