Giới thiệu bộ môn

Đăng vào 15/01/2018 13:28:02

BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI

Phòng A 1512 – Trường Đại học Luật Hà Nội

          - Trưởng bộ môn:

TS. Nguyễn Quý Trọng

- Phó trưởng bộ môn:

 

 

 

 

 

 

            TS. Nguyễn Thị Yến

Bộ môn Luật Thương mại được thành lập từ năm 1979, với tên gọi đầu tiên là Bộ môn Luật Kinh tế. Năm 2003, được đổi tên thành Bộ môn Luật thương mại.

Bộ môn hiện có 18 giảng viên, trong đó có 02 Phó giáo sư, tiến sỹ, giảng viên chính; 04 tiến sỹ, giảng viên chính; 12 thạc sỹ và 2 giảng viên hợp đồng có trình độ Tiến sỹ (đã nghỉ hưu).

Trưởng Bộ môn tiền nhiệm: 1. PGS. TS Nguyễn Viết Tý

                                               2. TS Nguyễn Thị Dung

Bộ môn đang đảm nhiệm giảng dạy các môn học:

  • Luật Thương mại
  • Luật Đầu tư
  • Luật Doanh nghiệp
  • Một số hợp đồng trong lĩnh vực thương mại (chuyên đề 30 tiết/hoặc 2 tín chỉ).
  • Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại (chuyên đề 30 tiết/hoặc 1 tín chỉ)
  • Pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại (chuyên đề 30 tiết/ hoặc 2 tín chỉ)
  • Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại (45 tiết/3 tín chỉ)
  • Kỹ năng đàm phán soạn thảo hợp đồng trong hoạt động thương mại (chuyên đề 30 tiết/2TC)
  • Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại (30 tiết/2 tín chỉ)