Sự kiện - Thông báo

CUỘC THI “SINH VIÊN VỚI MÔI TRƯỜNG – SE” NĂM 2021
CUỘC THI “SINH VIÊN VỚI MÔI TRƯỜNG – SE” NĂM 2021
 
Ngày hội chào đón tân sinh viên K44 - Rực rỡ sắc màu khoa Pháp luật Kinh tế - "Bí mật số 87"
Ngày hội chào đón tân sinh viên K44 - Rực rỡ sắc màu khoa Pháp luật Kinh tế - "Bí mật số 87"
 
Tư vấn tuyển sinh năm 2019
Ngày hội tuyển sinh năm 2019 tại HLU
 
Lễ kết nạp đảng viên mới chi bộ Khoa PLKT
Lễ kết nạp đảng viên mới cho hai đồng chí Phạm Phương Thảo và Nguyễn Ngọc Anh!
 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
 
TỔNG KẾT TRAO GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017
TỔNG KẾT TRAO GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017
 
Thông báo về việc đánh giá giảng viên.
Tổng hợp kết quả đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên khoa Pháp luật Kinh tế học kỳ II năm học 2017 - 2018.
 
Lễ trao học bổng.
Lễ trao học bổng lần thứ 2 khoa Pháp luật Kinh tế
 
Họp Hội Đồng Khoa.
Phiên họp lần thứ nhất Hội Đồng Khoa Pháp luật Kinh tế