Nghiên cứu - Trao đổi

XÂY DỰNG NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI - ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
XÂY DỰNG NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI - ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
 
MỐI QUAN HỆ GIỮA MÔN HỌC LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VỚI MÔN HỌC LUẬT ĐẤT ĐAI TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
MỐI QUAN HỆ GIỮA MÔN HỌC LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VỚI MÔN HỌC LUẬT ĐẤT ĐAI TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI.
 
BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỀ KINH NGHIỆM CÔNG BỐ BÀI NGHIÊN CỨU LUẬT HỌC
BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỀ KINH NGHIỆM CÔNG BỐ BÀI NGHIÊN CỨU LUẬT HỌC TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ
 
Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
ĐIều chỉnh tuổi nghỉ hưu -Dưới góc nhìn lợi ích
 
THÔNG TIN HỘI THẢO CẤP KHOA: Sửa đổi bổ sung bộ luật lao động năm 2012
Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn ảnh hưởng đến việc sửa đổi,bổ sung bộ luật lao động năm 2012
 
THÔNG TIN HỘI THẢO QUỐC TẾ: Về lao động di cư trong nước - kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc
Tổng quan về lao động di cư trong nước và những thách thức đặt ra ở Việt Nam
 
Hội thảo khoa học bộ môn Luật lao động.
Hội thảo khoa học quốc tế " Vấn đề pháp luật đặt ra với lao động di cư - Kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc"
 
Tọa đàm bộ môn Luật tài chính - ngân hàng
Tọa đàm bộ môn Luật tài chính - ngân hàng
 
TỌA ĐÀM CỦA BỘ MÔN LUẬT MÔI TRƯỜNG
Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường.