Bộ môn Luật đất đai

Đăng vào 04/01/2018 13:54

BỘ MÔN: LUẬT ĐẤT ĐAI

           Bộ môn Luật đất đai là một trong sáu tổ bộ môn thuộc Khoa Pháp luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội.Bộ mônthực hiện hoạt động giảng dạy 4 (bốn) môn học bao gồm: Luật đất đai, Pháp luật thu hồi đất, Pháp luật kinh doanh bất động sản và Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực đất đai. Các môn học được phân bố với thời lượng 2 hoặc 3 tín chỉ (tương ứng với 30 hoặc 45 tiết giảng). Cụ thể:

         (1)Đối với Chương trình đào tạo ngành Luật: Luật đất đai (3 tín chỉ) là môn học bắt buộc.Pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng (2 tín chỉ), Pháp luật về kinh doanh bất động sản (2 tín chỉ) và Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai (3 tín chỉ) là các môn học tự chọn.

         (2) Đối với Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế: Luật đất đai Việt Nam là môn học bắt buộc. Pháp luật về thu hồi đất (2 tín chỉ), Pháp luật về kinh doanh bất động sản (3 tín chỉ), Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai (3 tín chỉ) là môn học tự chọn.

        (3)Đối với Chương trình đào tạo ngành Luật Thương mại Quốc tế: Luật đất đai (2 tín chỉ) là môn học tự chọn.

        (4) Đối với Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh: Luật đất đai Việt Nam (3 tín chỉ) là môn học tự chọn.

         (5) Đối với Chương trình đào tạo ngành Luật Chất lượng cao:Luật đất đai Việt Nam (3 tín chỉ) là môn học bắt buộc. Pháp luật về kinh doanh bất động sản (2 tín chỉ), Pháp luật về giải phóng mặt bằng (2 tín chỉ), Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai (3 tín chỉ)là các môn học tự chọn.

         (6) Đối với Chương trình đào tạo Liên thông ngành Luật:Luật đất đai Việt Nam (2 tín chỉ) là môn học bắt buộc. Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai (2 tín chỉ) là môn học tự chọn.

         Các môn học cũng được tổ chức giảng dạy đối với hệ văn bằng 2 chính quy vàhệ tại chức, trong đó Luật đất đai là môn học bắt buộc, còn lại là các môn học tự chọn.

        Văn phòng bộ môn: Phòng 1504, nhà A, Đại học Luật Hà Nội.

         Số điện thoại: 024 3773 8317.

       Giảng viên: Đội ngũ giảng viên cơ hữu của bộ môn gồm 9 thầy cô.

1. Thầy Trần Quang Huy

* Năm sinh: 1960

* Chức danh: Giảng viên chính, Phó hiệu trưởng                 

* Học vị: Tiến sĩ                     

* Email: tranhuycan91@yahoo.com.vn

* Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Pháp luật Đất đai, Pháp luật thu hồi đất, Pháp luật kinh doanh bất động sản, Kỹ năng tư vấn pháp luật đất đai.

* Nghiên cứu khoa học:

- Chủ biên viết giáo trình Luật đất đai của: Khoa Luật Đại học tổng hợp Hà Nội (1994), Trung cấp  Luật Buôn Ma Thuột (2012), Trung tâm từ xa Đại học Huế (2008, 2013), Đại học Luật Hà Nội (1996, 2005, 2016), Viện Đại học Mở Hà Nội (2016).

- Chủ biên các sách khác: Giáo trình Luật môi trường & Giáo trình pháp luật bảo đảm xã hội (Trung tâm đào tạo từ xa Đại học Huế 2005), Quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản ở Việt Nam (2005), Pháp luật đất đai - bình luận và giải quyết tình huống (2005), Pháp luật về kinh doanh bất động sản (2009 – đồng chủ biên), Giáo trình pháp luật đại cương của Trường đại học Tài chính quản trị kinh doanh (2016), Bình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai (2017).

- Tham gia viết: Hỏi đáp về Luật đất đai (2003), Cẩm nang Hội thẩm (2005), Cẩm nang bồi dưỡng hòa giải viên tập 2 phần pháp luật đất đai (2007), Áp dụng pháp luật- các vấn đề lý luận và thực tiễn (2009), Quyền con người tiếp cận đa ngành và liên ngành Luật học, Tập 2 (2010),Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2011), Cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người (2011), Thi hành pháp luật về đất đai ở Việt Nam hiện nay- Thực trạng và những giải pháp hoàn thiện (2012), Từ điển Luật học Đức- Anh -  Việt (1999, 2005, 2014).

- Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường“Bình luận chế định quản lý Nhà nước về đất đai trong Luật Đất đai 2013” (2016).

- Tham gia viết chuyên đề các Hội thảo Quốc tế với CHLB Đức (Viện Konrad Adeneur Stiptung, Viện nghiên cứu lập pháp và Viện Rosa Luxemburg, Viện FES) về chuyên ngành Luật Đất đai và về đào tạo.

- Viết bài nghiên cứu đăng các tạp chí: Luật học, Nhà nước – Pháp luật

2. Thầy Nguyễn Quang Tuyến

 

* Năm sinh: 1966

* Chức danh: Giảng viên cao cấp, Phó trưởng khoa Pháp luật kinh tế

* Học vị: Tiến sĩ          ;           Học hàm: Phó giáo sư

* Email: qtuyen66@yahoo.com

* Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Pháp luật Đất đai, Pháp luật thu hồi đất, Pháp luật kinh doanh bất động sản, Kỹ năng tư vấn pháp luật đất đai.

* Nghiên cứu khoa học:

- Viết Giáo trình Luật Đất đai, sách tham khảo pháp luật đất đai và kinh doanh bất động sản.

- Viết bài nghiên cứu trên các tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước.

3. Cô Nguyễn Thị Nga

 

 

 

 

* Năm sinh: 1972

* Chức danh: Giảng viên cao cấp, Trưởng bộ môn Luật Đất đai

* Học vị: Tiến sĩ          ;           Học hàm: Phó Giáo sư

* Email: ngalandlaw@gmail.com

* Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Pháp luật Đất đai, Pháp luật thu hồi đất, Pháp luật kinh doanh bất động sản, Kỹ năng tư vấn pháp luật đất đai.

* Nghiên cứu khoa học:

- Chủ biên sách chuyên khảo: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất tại các Tổ chức tín dụng ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện, Nhà xuất bản Tư pháp 2015; sách: Hỏi đáp Luật Đất đai, Nhà xuất bản Tư pháp 2015.

- Đồng Chủ biên các giáo trình Luật đất đai (Hệ Đại học) -Viện Đại học Mở Hà Nội (2016), Giáo trình Luật Đất đai (Hệ Trung cấp) - Trường Đại học Luật Hà Nội (2012).

- Tham gia viết các Giáo trình Luật Đất đai (Hệ Đại học) -Đại học Luật Hà Nội (2005, 2009, 2016); Giáo trình Luật Đất đai (Hệ Trung cấp) - Trường Đại học Luật Hà Nội (1999,2012); Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam (Tập 2) - Đại học Luật Hà Nội (2012);

- Tham gia viết các sách: Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững - Trường Đại học Luật Hà Nội (2009); Pháp luật về kinh doanh Bất động sản - Trường Đại học Luật Hà Nội (2009); Pháp luật về kinh doanh dịch vụ Bất động sản - Trường Đại học Luật Hà Nội (2012); Bình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong Luật Đất đai 2013 - Trường Đại học Luật Hà Nội (2017).

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu:"Hoàn thiện pháp luật về quyền của người sử dụng đất trong lĩnh vực đầu tư" (2011); “Pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Thực trạng và hướng hoàn thiện”(2014); “Bình luận các quy định mới của luật kinh doanh bất động sản sửa đổi 2014” (2015).

- Tham gia viết nhiều chuyên đề cho các đề tài cấp Bộ, cấp Trường và nhiều bài viết cho các Hội thảo khoa học khác.

- Tham gia viết nhiều bài nghiên cứu đăng các tạp chí: Luật học, Tài nguyên- Môi trường, Dân chủ - Pháp luật, Nhà nước – Pháp luật.

* Các hoạt động khác:

- Tham gia đóng góp ý kiến, phản biện các  Dự án Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản.

- Tham gia nói chuyện chuyên đề, tập huấn, tuyên truyền, giải thích pháp luật đất đai, pháp luật kinh doanh bất động sản cho các địa phương trong cả nước.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực pháp luật đất đai và pháp luật kinh doanh bất động sản.

4. Cô Nguyễn Thị Dung

 

 

* Năm sinh: 1963

* Chức danh: Giảng viên chính, Phó bộ môn Luật đất đai    

* Học vị: Tiến sĩ         

* Email: dung68389@yahoo.com

* Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Pháp luật Đất đai, Pháp luật thu hồi đất, Pháp luật kinh doanh bất động sản, Kỹ năng tư vấn pháp luật đất đai.

* Công trình nghiên cứu khoa học:

- Giáo trình Luật đất đai, Kinh doanh bất động sản;

- Tham gia các đề tài cấp Bộ (Nghiên cứu lịch sử hình   thành , nội dung và những giá trị trong Quốc triều hình Luật; Pháp Luật Việt Nam sau 20 năm đổi mới; Các giải pháp pháp lý bảo đảm tính minh bạch của thị trường bất động sản; Cơ chế pháp lý bảo vệ đất) và các đề tài cấp Trường.

- Bài nghiên cứu trên các tạp chí: Địa chính, Luật học, Tài nguyên - Môi trường, Dân chủ - Pháp luật

5. Cô Phạm Thu Thủy

* Năm sinh: 1971

* Chức danh: Giảng viên chính                      Học vị: Tiến sĩ

* Email: thaiminh2811@yahoo.com

* Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Pháp luật Đất đai, Pháp luật thu hồi đất, Pháp luật kinh doanh bất động sản.

* Nghiên cứu khoa học:

- Viết giáo trình Luật đất đai, sách tham khảo (Hỏi đáp Luật đất đai 2013, Bình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong Luật Đất đai 2013).

- Tham gia viết chuyên đề các đề tài cấp Bộ, cấp Trường.

- Viết bài tạp chí: Luật học, Tài nguyên - Môi trường, Dân chủ - Pháp luật

 

6. Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung

* Năm sinh: 1971

* Chức danh: Giảng viên                                Học vị: Tiến sĩ

* Email: hongnhungdpp26@yahoo.com

* Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Pháp luật Đất đai, Pháp luật thu hồi đất, Pháp luật kinh doanh bất động sản.

* Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu:Luận án Tiến sĩ Luật học; Tham gia viết Giáo trình Luật Đất đai, sách tham khảo PL đất đai và PL kinh doanh BĐS.

* Định hướng nghiên cứu: Pháp luật đất đai cho phát triển bền vững,

7. Thầy Đỗ Xuân Trọng

 

* Năm sinh: 1977

* Chức danh: Giảng viên                                Học vị: Thạc sĩ

* Email: dotronghlu@gmail.com

* Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Pháp luật Đất đai, Pháp luật thu hồi đất, Pháp luật kinh doanh bất động sản, Kỹ năng tư vấn pháp luật đất đai.

* Nghiên cứu khoa học:

- Chủ biên sách tham khảo “Chỉ dẫn áp dụng Luật đất đai năm 2013”, NXB Lao động, năm 2016.

- Tham gia viết giáo trình Luật đất đai, sách tham khảo (Pháp Luật về kinh doanh dịch vụ bất động sản ở Việt Nam, Bình luận chế định quản lý Nhà nước về đất đai trong Luật Đất đai 2013).

- Tham gia viết các đề tài nghiên cứu, viết bài Tạp chí Luật học, Tài nguyên – Môi trường, Dân chủ - Pháp luật.

* Định hướng nghiên cứu: Pháp luật đất đai, kinh doanh bất động sản.

* Các hoạt động khác: Tư vấn pháp lý.

8. Cô Lê Thị Ngọc Mai

 

 

* Năm sinh: 1990

* Chức danh: Giảng viên                                Học vị: Thạc sĩ           

* Email: ngocmai.hlu@gmail.com

* Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Pháp luật Đất đai, Pháp luật thu hồi đất, Pháp luật kinh doanh bất động sản.

* Nghiên cứu khoa học:

- Tham gia viết sách tham khảo (Chỉ dẫn áp dụng Luật Đất đai 2013, Hỏi đáp Luật đất đai 2013, Bình luận khoa học BLDS 2015, Bình luận chế định quản lý Nhà nước về đất đai).

- Tham gia viết chuyên đề các đề tài nghiên cứu (Bình luận chế độ quản lý Nhà nước về đất đai theo Luật đất đai 2013. Những nội dung mới của Luật Kinh doanh bất động sản 2014).

- Viết bài tạp chí Dân chủ Pháp luật, Nhà nước Pháp luật.

9. Cô Bùi Hồng Nhung

* Năm sinh: 1992

* Chức danh: Giảng viên                                Học vị: Thạc sĩ           

* Email: hongnhunghlu.149@gmail.com

* Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật Đất đai.

* Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu: Pháp luật về đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn (Luận văn thạc sĩ luật học, năm 2017).