DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ VIẾT KHÓA LUẬN K43 Bộ môn: Luật thương mại và đầu tư

Đăng vào 11/01/2022 10:32

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ VIẾT KHÓA LUẬN K43

Bộ môn: Luật thương mại và đầu tư

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

SĐT

ĐỀ TÀI

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Dung

1

432349

Phan Phương Thảo

0369072403

17. Trách nhiệm pháp lý về bồi thường thiệt hại trong thương mại điện tử

2

432347

Tô Bảo Vân

0918970775

26. Pháp luật về hoạt động quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam

3

432635

Nguyễn Thế Sơn

0922223305

35. Pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đường bộ

4

433432

Nguyễn Hoàng Nhi

0904142626

9. Pháp luật về đầu tư góp vốn vào công ty ở Việt Nam

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Yến

1

432717

Trần Phương Mai

0982118726

Thẩm quyền của trọng tài thương mại trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại theo pháp luật hiện hành

2

432720

Trần Thị Hiền

0962805210

Pháp luật về nghĩa vụ của người quản lý trong công ty cổ phần - Kinh nghiệm của một số nước và bài học cho Việt Nam

3

432862

Mông Cẩm Tú

0914415288

27. Pháp luật về hoạt động nhượng quyền thương mại và các tình huống tranh chấp phổ biến tại Việt Nam

4

430704

Nguyễn Thị Hương

0377648100

4. Thực trạng pháp luật về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ở Việt Nam

5

433612

Hoàng Thái Sơn

0962292000

5. Thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số trong công ti cổ phần ở Việt Nam

Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Bảo Ánh

1

432733

Hoàng Thị Thanh Hương

0963333995

23. Pháp luật về hoạt động khuyến mại ở Việt Nam

2

432727

Phạm Thị Bích Ngọc

0332298359

8. Pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam

3

432334

Phan Thị Mỹ Hà

0384810078

20. Pháp luật về hợp đồng thương mại điện tử ở Việt Nam

4

432345

Phan Thị Phương Mai

0369331508

21. Pháp luật về hợp đồng mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam

5

432352

Nguyễn Thị Thanh Thùy

0919892333

22. Pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Như Chính

1

433509

Bùi Quang Tuấn

0963829645

16. Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại ngoài Toà án và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

2

432732

Lê Huyền Trang

0866139609

6. Một số vấn đề pháp lý về thương nhân theo quy định Luật Thương mại 2005

3

432439

Hoàng Lan Hương

0335243962

42. Pháp luật về thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và kiến nghị hoàn thiện

4

432664

Đỗ Thị Huyền Trang

0386706388

33. Pháp luật về hợp đồng BOT trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam.

5

432338

Vũ Hồng Thái

0822110100

Tổ chức quản lý công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn thi hành

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Ngọc Anh

1

432438

Nguyễn Đình Trung

0948394319

34. Pháp luật về các hình thức đầu tư trực tiếp trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam

2

432419

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

0983921588

29. Thực trạng về việc áp dụng chế tài thương mại trong hoạt động thương mại tại Việt Nam

3

432425

Trịnh Hà Cẩm

0367002416

13. Pháp luật về hoạt động đại lý thương mại và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

4

433538

Nguyễn Vân Thu

0368661588

Hoàn thiện pháp luật về sàn giao dịch thương mại điện tử ở Việt Nam

5

433440

Lường Thị Lan Anh

0582660613

3. Cơ cấu quản lý doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020

Người hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Hòa Như

1

432833

Nguyễn Thị Ánh

0949492162

1. Quy chế pháp lý về cổ đông công ti cổ phần và thực tiễn thi hành

2

432813

Phùng Thu Hương

0944913172

Những rủi ro trong giao kết, thực hiện hợp đồng thương mại điện tử và giải pháp phòng ngừa

3

432829

Đinh Thị Hường

0964648955

Thực trạng pháp luật Việt Nam về chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại và một số kiến nghị hoàn thiện

4

432121

Mai Thị Trà

0963916323

Pháp luật về nhượng quyền thương mại ở Việt Nam - Bài học kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới

5

432316

Nguyễn Thị Linh Chi

0943342066

Pháp luật đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí

Người hướng dẫn: ThS. Cao Thanh Huyền

1

432756

Lò Văn Mạnh

0372391547

12. Pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể hợp tác xã ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

2

433331

Nguyễn Như Trang

0947517552

Vấn đề giải quyết tranh chấp thương mại trực tuyến ở một số quốc gia trên thế giới

3

432750

Trần Thị Ngân

0384801218

10. Pháp luật về tổ chức quản lý hợp tác xã ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

4

432755

Nguyễn Quang Thái

0888658333

24. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài thương mại – thực trạng và kiến nghị hoàn thiện

5

432765

Nguyễn Thị Thùy Dung

0904775941

18. Hoàn thiện pháp luật về nhượng quyền thương mại trong bối cảnh thực thi Hiệp định EVFTA và CPTPP

Người hướng dẫn: ThS. Lê Ngọc Anh

1

432852

Phạm Ngọc Mai

0779255707

40. Pháp luật về hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực viễn thông

2

432854

Nông Thị Lan

0976226734

15. Pháp luật về chế tài trong thương mại và thực tiễn thi hành tại Việt Nam

3

432661

Phạm Khánh Ngọc

0943360266

14. Pháp luật về hoạt động quảng cáo trên trang thông tin điện tử tại Việt Nam

4

433633

Phạm Ngọc Dũng

0989732000

7. Chế định thương nhân trong pháp luật của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

5

431554

Đinh Hữu Hoàng

0393364879

2. Pháp luật về thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2020

Người hướng dẫn: ThS. Trần Trọng Đại

1

432828

Nguyễn Ngọc Minh

0832666556

Pháp luật về dịch vụ logistics liên quan đến vận tải ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

2

432505

Bùi Thị Ngọc Thuý

0366948936

Pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện của doanh nghiệp tại Việt Nam

3

433613

Tạ Ngọc Mai Trang

0965447689

38. Pháp luật về đầu tư theo hình thức PPP ở Việt Nam (có thể là một dạng của PPP như BOT, BTO…) – thực trạng và giải pháp

4

433306

Bùi Sơn Tùng

0363833199

39. Pháp luật về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

5

433316

Trần Minh Quang

0989542182

41. Pháp luật về thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước và kiến nghị hoàn thiện

Người hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Huyền

1

432545

Nguyễn Minh Phúc

0702010564

Pháp luật về hình thức khuyến mại giảm giá tại Việt Nam

2

432547

Nguyễn Khánh Linh

0399955324

Pháp luật về quảng cáo trên mạng xã hội - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

3

432522

Nguyễn Thị Trang

0385896304

 Mô hình quản trị công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020

4

432329

Phan Thị Phương

0962230341

Pháp luật về hoà giải thương mại tại Việt Nam

5

432501

Nông Bích Thương

0383718255

36. Pháp luật về đầu tư ra nước ngoài và kiến nghị hoàn thiện

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quang Huy

1

432731

Hà Thị Loan

0977597178

Pháp luật về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại và thực tiễn áp dụng

2

432455

Trương Thị Thu

0378032682

Pháp luật về hợp đồng thương mại điện tử ở Việt Nam và liên hệ với pháp luật một số quốc gia trên thế giới

3

432437

Nguyễn Thành Long

0388505369

30. Pháp luật về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam

4

432652

Vy Ngọc Hạ

0989592581

19. Hoàn thiện pháp luật về website thương mại điện tử trong bối cảnh hội nhập

5

432502

Lê Thị Phương Linh

0375514734

37. Pháp luật về các phương thức giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư ở Việt Nam

Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Ngọc Dũng

1

432453

Nguyễn Thị Hường

0978907200

Địa vị pháp lý của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện

2

432662

Nguyễn Bảo Châu

0846598783

 Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức hòa giải có hòa giải viên – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện

3

432724

Đặng Hà Giang

0983621648

Pháp luật về sáp nhập doanh nghiệp – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Viết Tý

1

432519

Trần Ngọc Quỳnh Anh

0332900665

Pháp luật về hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa và một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật

2

432561

Tiêu Thị Phương Anh

0981630305

Pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.

                                                                        TRƯỞNG BỘ MÔN LTM

                                                                           TS NGUYẾN THỊ YẾN