Sự kiện - Thông báo

THỰC HIỆN ĐA DẠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHẰM ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
THỰC HIỆN ĐA DẠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHẰM ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
 
MỘT GIỜ DIỄN ÁN TRONG KHUÔN KHỔ MÔN HỌC “KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG” CỦA KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
MỘT GIỜ DIỄN ÁN TRONG KHUÔN KHỔ MÔN HỌC “KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG” CỦA KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
 
Khoa Pháp luật kinh tế gặp mặt và làm việc với lớp Chất lượng cao khoá 1 ngành Luật Kinh tế
Khoa Pháp luật kinh tế gặp mặt và làm việc với lớp Chất lượng cao khoá 1 ngành Luật Kinh tế
 
KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC "HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở VIỆT NAM""
Sáng ngày 22/11/2022, Khoa Pháp luật Kinh tế tổ chức hội thảo “Hoàn thiện pháp luật thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam”.
 
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN 02 ĐỘI THI ĐẠI DIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI THAM DỰ VMOOT 2022
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN 02 ĐỘI THI ĐẠI DIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI THAM DỰ VMOOT 2022
 
Mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT ngành Luật Kinh tế
Mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT ngành Luật Kinh tế
 
QĐ V/v ban hành "Chuẩn đầu ra trình độ đại học Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật kinh tế" của Trường Đại học Luật Hà Nội
QĐ V/v ban hành "Chuẩn đầu ra trình độ đại học Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật kinh tế" của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Chương trình đào tạo hệ Chất lượng cao ngành Luật kinh tế
Chương trình đào tạo hệ Chất lượng cao ngành Luật kinh tế
 
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ VIẾT KHÓA LUẬN K43 Bộ môn: Luật thương mại và đầu tư
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ VIẾT KHÓA LUẬN K43 Bộ môn: Luật thương mại và đầu tư
 
Hội thảo khoa học " Tập trung kinh tế theo Luật Cạnh tranh 2018 "
Hội thảo khoa học " Tập trung kinh tế theo Luật Cạnh tranh 2018 "
 
ĐỘI H2T – TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐÃ XUẤT SẮC GIÀNH NGÔI VỊ QUÁN QUÂN CUỘC THI VMOOT CẤP QUỐC GIA NĂM 2021
ĐỘI H2T – TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐÃ XUẤT SẮC GIÀNH NGÔI VỊ QUÁN QUÂN CUỘC THI VMOOT CẤP QUỐC GIA NĂM 2021
 
HỘI THẢO KHOA HỌC: CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2014
HỘI THẢO KHOA HỌC: CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2014
 
Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật Kinh tế
Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật Kinh tế
 
CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ
CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ
 
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ
 
CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ
CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ
 
PGS.TS NGUYỄN QUANG TUYẾN, TRƯỞNG KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ ĐƯỢC BẦU GIỮ CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
PGS.TS NGUYỄN QUANG TUYẾN, TRƯỞNG KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ ĐƯỢC BẦU GIỮ CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
 
NHÀ GIÁO ƯU TÚ PGS.TS. PHẠM THỊ GIANG THU - NIỀM TỰ HÀO CỦA KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
NHÀ GIÁO ƯU TÚ PGS.TS. PHẠM THỊ GIANG THU - NIỀM TỰ HÀO CỦA KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
 
HỘI THẢO KHOA HỌC NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN (2019)
HỘI THẢO KHOA HỌC NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN (2019)
 
GIẢI BÓNG ĐÁ K45 KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ NĂM 2021
IẢI BÓNG ĐÁ K45 KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ NĂM 2021