Thông báo

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
 
TỔNG KẾT TRAO GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017
TỔNG KẾT TRAO GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017
 
Thông báo về việc đánh giá giảng viên.
Tổng hợp kết quả đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên khoa Pháp luật Kinh tế học kỳ II năm học 2017 - 2018.