Hoạt động của đơn vị

THỰC HIỆN ĐA DẠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHẰM ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
THỰC HIỆN ĐA DẠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHẰM ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
 
MỘT GIỜ DIỄN ÁN TRONG KHUÔN KHỔ MÔN HỌC “KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG” CỦA KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
MỘT GIỜ DIỄN ÁN TRONG KHUÔN KHỔ MÔN HỌC “KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG” CỦA KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
 
Khoa Pháp luật kinh tế gặp mặt và làm việc với lớp Chất lượng cao khoá 1 ngành Luật Kinh tế
Khoa Pháp luật kinh tế gặp mặt và làm việc với lớp Chất lượng cao khoá 1 ngành Luật Kinh tế
 
KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC "HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở VIỆT NAM""
Sáng ngày 22/11/2022, Khoa Pháp luật Kinh tế tổ chức hội thảo “Hoàn thiện pháp luật thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam”.
 
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN 02 ĐỘI THI ĐẠI DIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI THAM DỰ VMOOT 2022
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN 02 ĐỘI THI ĐẠI DIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI THAM DỰ VMOOT 2022
 
QĐ V/v ban hành "Chuẩn đầu ra trình độ đại học Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật kinh tế" của Trường Đại học Luật Hà Nội
QĐ V/v ban hành "Chuẩn đầu ra trình độ đại học Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật kinh tế" của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Chương trình đào tạo hệ Chất lượng cao ngành Luật kinh tế
Chương trình đào tạo hệ Chất lượng cao ngành Luật kinh tế
 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG CHO SINH VIÊN NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC VÀ HIỆU QUẢ HỌC TẬP LUẬT MÔI TRƯỜNG
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG CHO SINH VIÊN NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC VÀ HIỆU QUẢ HỌC TẬP LUẬT MÔI TRƯỜNG
 
HỘI THẢO KHOA HỌC: TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP – NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN ĐẶT RA
HỘI THẢO KHOA HỌC: TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP – NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN ĐẶT RA
 
HỘI THẢO KHOA HỌC: CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013
HỘI THẢO KHOA HỌC: CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013
 
Ngày hội chào đón tân sinh viên K44 - Rực rỡ sắc màu khoa Pháp luật Kinh tế - "Bí mật số 87"
Ngày hội chào đón tân sinh viên K44 - Rực rỡ sắc màu khoa Pháp luật Kinh tế - "Bí mật số 87"