Bộ môn Pháp luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đăng vào 15/01/2018 13:25


BỘ MÔN: LUẬT CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NTD

Văn phòng bộ môn: Phòng 1510, nhà A, Đại học Luật Hà Nội.

Số điện thoại: 024 3773 8317.

Bộ môn Luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng là một trong sáu tổ bộ môn thuộc Khoa Pháp luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội. Bộ môn thực hiện hoạt động giảng dạy 4 (bốn) môn học bao gồm: Luật cạnh tranh, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Kỹ năng xử lý các vụ việc cạnh tranh. Các môn học được phân bố với thời lượng 2 hoặc 3 tín chỉ (tương ứng với 30 hoặc 45 tiết giảng). Cụ thể:

(1) Đối với Chương trình đào tạo ngành Luật: Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (3 tín chỉ) là môn học tự chọn.

(2) Đối với Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế: Luật cạnh tranh (3 tín chỉ) là môn học bắt buộc. Luật bảo vệ người tiêu dùng (02 tín chỉ) là môn học tự chọn. Môn Kỹ năng xử lý các vụ việc cạnh tranh (02 tín chỉ) là môn học tự chọn.

 (5) Đối với Chương trình đào tạo ngành Luật Chất lượng cao: Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (02 tín chỉ) là môn học tự chọn.

Môn Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là môn học tự chọn  cũng được tổ chức giảng dạy đối với hệ văn bằng 2 chính quy và hệ tại chức với thời lượng 03 tín chỉ. Giảng viên: Đội ngũ giảng viên cơ hữu của bộ môn gồm 6 thầy cô.

1. Thầy Hoàng Minh Chiến - Trưởng bộ môn

 

 

 

* Năm sinh: 1965

* Chức danh: Giảng viên chính, Phó phụ trách bộ môn                    

* Học vị: ThS Luật học

* Email: chienhoangdhl@gmail.com

* Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Pháp luật cạnh tranh, Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Kỹ năng xử lý các vụ việc cạnh tranh, Pháp luật thương mại

* Nghiên cứu khoa học:

- Tác giả viết giáo trình Luật cạnh tranh: Đại học Luật Hà Nội (2011)

- Chủ biên, viết giáo trình Luật thương mại của: Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột (2012), Viện Đại học Mở Hà Nội (2016).

- Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường“Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo pháp luật việt nam” (2015); “Hoàn thiện nội dung giảng dạy  môn học kỹ năng xử lý vụ việc cạnh tranh” (2016)

- Tham gia viết chuyên đề các Hội thảo Quốc tế với CHLB Đức (Viện FES) về chuyên ngành Luật cạnh tranh, Luật bảo vệ quyền lợi NTD.

- Viết bài nghiên cứu đăng các tạp chí: Luật học, Dân chủ pháp luật

* Các hoạt động khác:

- Tham gia nói chuyện chuyên đề, đào tạo ngắn hạn về pháp luật trong kinh doanh, thương mại.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực pháp luật kinh doanh thương mại.

- Tham gia tranh tụng tại các cấp tòa án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ kiện hành chính, dân sự và kinh doanh, thương mại.

2. Cô Nguyễn Ngọc Quyên - Phó Trưởn bộ môn

 

 

 

 

* Năm sinh: 1988

* Chức danh: Giảng viên, Bộ môn Luật cạnh tranh và bảo vệ NTD

* Học vị: NCS.ThS

* Email: ngocquyen.hlu@gmail.com

* Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Pháp luật cạnh tranh, Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Kỹ năng xử lý các vụ việc cạnh tranh,

* Nghiên cứu khoa học:

- Tham gia viết nhiều chuyên đề cho các đề tài cấp Bộ, cấp Trường và nhiều bài viết cho các Hội thảo khoa học trong và ngoài nước.

- Tham gia viết nhiều bài nghiên cứu đăng các tạp chí: Luật học, Dân chủ pháp luật…

3. Cô Nguyễn Thị Vân Anh

 

 

 

* Năm sinh: 1967

* Chức danh: Giảng viên chính, Phó trưởng khoa Đào tạo Sau đại học

* Học vị: Tiến sĩ          ;           Học hàm: Phó giáo sư

* Email: ngvananhdhl@gmail.com

* Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Pháp luật cạnh tranh, Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Kỹ năng xử lý các vụ việc cạnh tranh, Pháp luật thương mại

* Nghiên cứu khoa học:

- Chủ biên và tham gia viết giáo trình Luật cạnh tranh của Trường Đại học Luật Hà Nội (2011)

- Chủ biên và tham gia viết giáo trình Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Trường Đại học Luật Hà Nội (2012)

- Tham gia viết giáo trình Luật thương mại tập 1, tập 2 Trường Đại học Luật Hà Nội (2017).

- Chủ nhiệm 2 đề tài cấp Trường: “ Nghiên cứu vai trò của Hội bảo vệ người tiêu dùng trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” năm 2010; “ Nghiên cứu pháp luật về quyền được cung cấp thông tin và bảo vệ thông tin của người tiêu dùng” năm 2012.

- Chủ nhiệm 1 đề tài cấp bộ: “ Tăng cường năng lực các thiết chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, năm 2014.

- Viết sách tham khảo pháp luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, pháp luật thương mại.

- Viết khoảng 20 bài nghiên cứu trên các tạp chí: Nhà nước và Pháp luật, Luật học, Nghiên cứu Lập pháp, Dân chủ pháp luật và nhiều bài tham luận trong các hội thảo trong và ngoài nước.

* Các hoạt động khác

- Thành viên Ban soạn thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi).

- Tham gia đào tạo ngắn hạn về pháp luật trong kinh doanh, thương mại.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, các cá nhân trong nước thuộc lĩnh vực pháp luật kinh doanh thương mại.

4. Cô Phạm Phương Thảo

 

 

 

 

 

* Năm sinh: 1988

* Chức danh: Giảng viên, Bộ môn Luật cạnh tranh và bảo vệ NTD

* Học vị: NCS.ThS

* Email: phuongthaopham56@gmail.com

* Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Pháp luật cạnh tranh, Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Kỹ năng xử lý các vụ việc cạnh tranh,

* Nghiên cứu khoa học:

- Viết sách chuyên khảo: Luật kinh tế chuyên khảo (2017)

- Tham gia viết nhiều chuyên đề cho các đề tài cấp Bộ, cấp Trường và nhiều bài viết cho các Hội thảo khoa học trong và ngoài nước.

- Tham gia viết nhiều bài nghiên cứu đăng các tạp chí: Luật học, Dân chủ pháp luật…

.

 

5. Cô Trần Thị Phương Liên

* Năm sinh: 1990

* Chức danh: Giảng viên, Bộ môn Luật cạnh tranh và bảo vệ NTD

* Học vị: ThS

* Email: phuonglientran.hlu@gmail.com

* Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Pháp luật cạnh tranh, Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Kỹ năng xử lý các vụ việc cạnh tranh,

* Nghiên cứu khoa học:

- Tham gia viết nhiều chuyên đề cho các đề tài cấp Trường và nhiều bài viết cho các Hội thảo khoa học.

- Tham gia viết nhiều bài nghiên cứu đăng các tạp chí: Luật học, Dân chủ pháp luật…