Bộ môn Kinh tế học

Đăng vào 15/01/2018 13:40

GIỚI THIỆU BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

Bộ môn kinh tế học được thành lập ngày 01/11/2015 theo quyết định số  2513/QĐ- ĐHLHN của trường Đại học Luật Hà Nội. Kể từ ngày thành lập cho đến  nay, bộ môn kinh tế học được nhà trường phân công phụ trách nghiên cứu và giảng dạy các môn khoa học kinh tế được triển khai trong nhà trường như kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, quản trị doanh nghiệp, tài chính học, …
Hiện nay bộ môn có 4  giảng viên đều tốt nghiệp từ khối các trường kinh tế như : Đại học kinh tế quốc dân, Đại học kinh tế - Đại học quốc gia, … và được phân công phụ trách các mảng kinh tế khác nhau trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu.
Mặc dù mới được thành lập nhưng với sự nỗ lực của toàn thể giảng viên trong  bộ môn, bộ môn đã xây dựng và nội dung chương trình của 4  môn học là kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, quản trị doanh nghiệp và tài chính học.  Bên cạnh việc triển khai xây dựng chương trình và nội dung  giảng dạy các môn học, các giảng viên trong bộ môn còn tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của mình.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Bộ môn kinh tế học

 

1. Thầy Nguyễn Văn Luân - Phụ trách bộ môn

Sinh năm: 1989
Học vị: thạc sỹ
Chuyên ngành: kinh tế
Chức danh: giảng viên
Email: luan14389@yahoo.com.vn
Lĩnh vực giảng dạy: kinh tế học, tài chính
Nghiên cứu khoa học: tham gia đề tài khoa học cấp bộ,  đề tài khoa học cấp trường; viết bài một số tạp chí; viết bài một số hội thảo cấp khoa, cấp trường, cấp bộ.


2.Cô: Lương Thị Thoa


Năm sinh: 1991
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: giảng viên
Email: luongthoa.hlu@gmail.com
Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Quản trị Doanh nghiệp, Quản trị học, Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô
Nghiên cứu khoa học: - Tham gia viết chuyên đề các đề tài nghiên cứu  (Pháp luật về bảo đảm thuơng mại công bằng của Việt Nam 6/2016; Vị trí, vai trò của các môn khoa học kinh tế trong chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy mã ngành luật kinh tế của trường đại học Luật Hà Nội hiện nay (2017); 
- Tham gia viết bài tạp chí Đại học Sài Gòn.


3. Cô: Trần Phương Tâm An


Sinh năm: 1985
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Email: tamanhbb@gmail.com
Lĩnh vực giảng dạy: Kinh tế học.
Nghiên cứu khoa học: - Tham gia viết chuyên đề đề tài nghiên cứu: “Vị trí,  vai trò của các môn khoa học kinh tế trong chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy mã ngành luật kinh tế của trường đại học Luật Hà Nội hiện nay” (2017)