Giới thiệu về Bộ môn Luật Lao động

Đăng vào 20/08/2023 00:00

 

Giới thiệu về Bộ môn Luật Lao động

Bộ môn Luật Lao động được thành lập từ năm 1979, là Bộ môn thuộc Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Khi thành lập, bộ môn thực hiện hoạt động giảng dạy môn Luật Lao động. Song trong quá trình trưởng thành và phát triển, số lượng các môn học do bộ môn đảm nhiệm ngày càng được mở rộng. Hiện tại, Bộ môn đang thực hiện hoạt động giảng dạy 7 môn học, trong đó có cả các môn Luật và môn học kỹ năng với thời lượng 2 hoặc 3 tín chỉ. Các môn học do Bộ môn đảm nhiệm bao gồm:

  1. Luật Lao động (3 tín chỉ);
  2. Pháp luật về lao động đặc thù (2 tín chỉ);
  3. Luật An sinh xã hội (2 tín chỉ);
  4. Pháp luật về Người khuyết tật (2 tín chỉ);
  5. Kĩ năng tư vấn pháp luật lao động (2 tín chỉ);
  6. Kĩ năng tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động (2 tín chỉ);
  7. Kĩ năng giải quyết tranh chấp lao động (2 tín chỉ);

Các môn học này được phân chia theo các chuyên ngành, bao gồm cả môn học bắt buộc và môn học tự chọn.

Đối với ngành Kinh tế: Môn học bắt buộc gồm: Luật Lao động, Luật An sinh xã hội. Môn học tự chọn gồm: Pháp luật về lao động đặc thù, Kỹ năng tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động, Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động.

Đối với ngành Luật học: Môn học bắt buộc là môn Luật Lao động. Các môn tự chọn bao gồm: Môn Luật An sinh xã hội, môn Pháp Luật Người khuyết tật, Môn Kỹ năng tư vấn pháp luật lao động. Riêng chương trình chất lượng cao của ngành Luật học: môn học bắt buộc là môn Luật Lao động, môn học tự chọn gồm: môn Luật An sinh xã hội và môn Kỹ năng tư vấn pháp luật lao động

Đối với ngành ngôn ngữ Anh: Luật Lao động là môn học bắt buộc

Đối với ngành Luật Thương mại quốc tế: Luật Lao động là môn học tự chọn

Đối với hệ vừa học vừa làm: Luật Lao động là môn học bắt buộc. Luật An sinh xã hội và Kỹ năng tư vấn pháp luật lao động là môn học tự chọn

Sau hơn 40 năm hoạt động và trưởng thành, đội ngũ giảng viên của Bộ môn đã lớn mạnh cả về lượng và chất. Hiện nay, tập thể Bộ môn gồm 10 giảng viên (trong đó có 2 phó giáo sư, 2 tiến sĩ, 4 nghiên cứu sinh và 2 thạc sĩ) có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Địa chỉ: Phòng A1509, Trường Đại học Luật Hà Nội - 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin về đội ngũ cán bộ, giảng viên

1. Trần Thị Thúy Lâm

- Năm sinh: 1971         

- Chức danh: Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

- Học vị: Tiến sĩ                        Học hàm: Phó Giáo sư

- Lĩnh vực hoạt động:

+ Giảng dạy, nghiên cứu: Luật lao động, Luật An sinh xã hội, Luật lao động quốc tế và giảng dạy các môn kỹ năng như: Kỹ năng tư vấn pháp luật lao động, Kỹ năng tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động, Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động            

+ Tư vấn pháp luật lao động và BHXH cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

- Về NCKH: Tham gia viết sách, giáo trình; chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, viết bài tạp chí, viết bài hội thảo….

2. Hà Thị Hoa Phượng

- Năm sinh: 1988

- Chức danh: Giảng viên chính, Phó Trưởng Bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

- Học vị: Tiến sĩ

- Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật lao động, Luật An sinh xã hội, Pháp luật người khuyết tật, Kỹ năng tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động

- Về NCKH: Tham gia viết sách, giáo trình; chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, viết bài tạp chí, viết bài hội thảo….

3. Nguyễn Hữu Chí                

- Năm sinh: 1960         

- Chức danh: Giảng viên cao cấp, Bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

- Học vị: Tiến sĩ                        Học hàm: Phó Giáo sư

- Lĩnh vực hoạt động:

+ Giảng dạy, nghiên cứu: Luật lao động, Luật An sinh xã hội, Kỹ năng tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động            

+ Tư vấn pháp luật lao động và BHXH cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

- Về NCKH: Tham gia viết sách, giáo trình; chủ nhiệm đề tài khoa học cấp trường, viết bài tạp chí, viết bài hội thảo….

4. Đỗ Thị Dung                                  

- Năm sinh: 1965   

- Chức danh: Giảng viên cao cấp, Bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

- Học vị: Tiến sĩ

- Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật lao động, Luật An sinh xã hội, Pháp luật người khuyết tật

- Về NCKH: Tham gia viết sách, giáo trình; chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, viết bài tạp chí, viết bài hội thảo….

5. Trần Thị Kiều Trang

- Năm sinh: 1989

- Chức danh: Giảng viên, Bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

- Học vị: Thạc sỹ, NCS

- Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật lao động

- Về NCKH: Tham gia viết sách, đề tài nghiên cứu khoa học, bài tạp chí, bài hội thảo…

6. Lê Văn Đức

- Năm sinh: 1980

- Chức danh: Giảng viên chính, Bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

- Học vị: Tiến sĩ

- Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật lao động, Pháp luật về người khuyết tật

- Về NCKH: Tham gia viết sách, giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học, bài tạp chí, bài hội thảo…

7. Phạm Hồng Nhung

- Năm sinh: 1997

- Chức danh: Giảng viên, Bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

- Học vị: Thạc sỹ, NCS

- Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật lao động, Luật lao động quốc tế

- Về NCKH: Tham gia viết sách, đề tài nghiên cứu khoa học, bài tạp chí, bài hội thảo…

8. Nguyễn Huyền Trang

- Năm sinh: 1996

- Chức danh: Giảng viên, Bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

- Học vị: Thạc sỹ, NCS

- Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật lao động, Luật An sinh xã hội

- Về NCKH: Tham gia viết sách, đề tài nghiên cứu khoa học, bài tạp chí, bài hội thảo…

9. Đỗ Hà Anh

- Năm sinh: 1997

- Chức danh: Giảng viên, Bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

- Học vị: Thạc sỹ

- Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật lao động, Kỹ năng tư vấn pháp luật lao động- Về NCKH: Tham gia viết sách, đề tài nghiên cứu khoa học, bài tạp chí, bài hội thảo…

10. Lê Thị Linh Trang

- Năm sinh: 1994

- Chức danh: Giảng viên, Bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

- Học vị: Thạc sỹ

- Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật lao động, Luật An sinh xã hội

- Về NCKH: Tham gia viết sách, đề tài nghiên cứu khoa học, bài tạp chí, bài hội thảo…