HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Đăng vào 23/05/2018 17:34

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

            Hôm nay, ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ngày 18/05/2018), Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2017 và bàn phương hướng hoạt động năm 2018 tại Hội trường A.403. Lễ tổng kết này là hoạt động nhằm chấm dứt Tuần lễ Khoa học của trường với nhiều sự kiện khao học bổ ích, thiết thực như trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, hội thảo và tập huấn về công bố quốc tế, tổng kết và trao giải thưởng nghiên cứu khoa học cho sinh viên v.v. Tại Hội nghị này, ban lãnh đạo nhà trường ghi nhận và biểu dương các thành tích nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế trong năm 2017; cụ thể: bảo vệ thành công 09 đề tài NCKH cấp Trường trong tổng số 40 đề tài NCKH cấp Trường, tổ chức thành công 04 hội thảo quốc tế, 07 hội thảo cấp Khoa;  biên soạn và xuất bản mới giáo trình Luật Thương mại (tập 1 và tập 2);  sửa chữa, tái bản các giáo trình Luật ngân sách, giáo trình Luật Ngân hàng, giáo trình Luật môi trường, giáo trình Luật thuế. Có 02 giảng viên được Hiệu trưởng nhà trường tặng giấy khen do đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học năm 2017 là thầy Nguyễn Quang Tuyến và cô Phạm Thị Giang Thu.