Sự kiện - Thông báo

CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ
CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ
 
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ
 
CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ
CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ
 
PGS.TS NGUYỄN QUANG TUYẾN, TRƯỞNG KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ ĐƯỢC BẦU GIỮ CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
PGS.TS NGUYỄN QUANG TUYẾN, TRƯỞNG KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ ĐƯỢC BẦU GIỮ CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
 
NHÀ GIÁO ƯU TÚ PGS.TS. PHẠM THỊ GIANG THU - NIỀM TỰ HÀO CỦA KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
NHÀ GIÁO ƯU TÚ PGS.TS. PHẠM THỊ GIANG THU - NIỀM TỰ HÀO CỦA KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
 
HỘI THẢO KHOA HỌC NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN (2019)
HỘI THẢO KHOA HỌC NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN (2019)
 
GIẢI BÓNG ĐÁ K45 KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ NĂM 2021
IẢI BÓNG ĐÁ K45 KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ NĂM 2021
 
BÍ MẬT SỐ 87 - CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN K 45 NGÀNH LUẬT KINH TẾ
BÍ MẬT SỐ 87 - CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN K 45 NGÀNH LUẬT KINH TẾ
 
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG CHO SINH VIÊN NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC VÀ HIỆU QUẢ HỌC TẬP LUẬT MÔI TRƯỜNG
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG CHO SINH VIÊN NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC VÀ HIỆU QUẢ HỌC TẬP LUẬT MÔI TRƯỜNG
 
HỘI THẢO KHOA HỌC: TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP – NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN ĐẶT RA
HỘI THẢO KHOA HỌC: TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP – NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN ĐẶT RA
 
HỘI THẢO KHOA HỌC: CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013
HỘI THẢO KHOA HỌC: CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013
 
THẦY VÀ TRÒ KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC ONLINE THEO CHỈ ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG
THẦY VÀ TRÒ KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC ONLINE THEO CHỈ ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG
 
THÔNG TIN VỀ LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI - LUẬT ĐẦU TƯ BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI -  NĂM 2021
THÔNG TIN VỀ LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI - LUẬT ĐẦU TƯ BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI -  NĂM 2021
 
NĂM 2021 – TIẾP NỐI TRƯỞNG THÀNH VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
NĂM 2021 – TIẾP NỐI TRƯỞNG THÀNH VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
 
CUỘC THI “SINH VIÊN VỚI MÔI TRƯỜNG – SE” NĂM 2021
CUỘC THI “SINH VIÊN VỚI MÔI TRƯỜNG – SE” NĂM 2021
 
Ngày hội chào đón tân sinh viên K44 - Rực rỡ sắc màu khoa Pháp luật Kinh tế - "Bí mật số 87"
Ngày hội chào đón tân sinh viên K44 - Rực rỡ sắc màu khoa Pháp luật Kinh tế - "Bí mật số 87"
 
Tư vấn tuyển sinh năm 2019
Ngày hội tuyển sinh năm 2019 tại HLU
 
Lễ kết nạp đảng viên mới chi bộ Khoa PLKT
Lễ kết nạp đảng viên mới cho hai đồng chí Phạm Phương Thảo và Nguyễn Ngọc Anh!
 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018