KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC "HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở VIỆT NAM""

Đăng vào 02/12/2022 09:08

Về phía trường Đại học Luật Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Thị Nga – Phó Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế chủ trì hội thảo; TS. Trần Thị Bảo Ánh – Phó Trưởng Bộ môn Luật Thương mại đồng chủ trì hội thảo. Hội thảo cũng thu hút được sự quan tâm của đông đảo các giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế và các khoa chuyên môn, phòng ban, các nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội.

Về phía Bộ, Ban, Ngành Trung ương có sự hiện diện của bà Lê Thị Hà – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương; ông Phan Vũ – Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp; bà Lê Linh Thu - Cục Thuế Hà Nội.

Bà Lê Thị Hà – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương

Ông Phan Vũ – Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp

Bà Lê Linh Thu - Cục Thuế Hà Nội

Bên cạnh đó, Hội thảo còn có sự tham dự của LS. Hà Huy Phong – Giám đốc công ty luật Inteco, các giảng viên đến từ các cơ sở đào tạo như Đại học Công Đoàn, Đại học Thương mại, Học viện Toà án, Học viện Thanh thiếu niên, Đại học Kiểm sát…

LS. Hà Huy Phong – Giám đốc công ty luật Inteco

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Nga nhận định thương mại điện tử là hoạt động mang xu hướng tất yếu của nền kinh tế, đặt ra nhiều cơ hội bên cạnh đó cũng tồn tại các rủi ro và những khoảng trống pháp lý. PGS.TS. Nguyễn Thị Nga bày tỏ hy vọng các quý vị đại biểu và các nhà khoa học thảo luận các nội dung của báo cáo cũng như các vấn đề khác có liên quan đến chủ đề hội thảo, đề xuất kiến nghị có giá trị nhằm hoàn thiện pháp luật thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam.

PGS. TS Nguyễn Thị Nga - Phó Trưởng Khoa Pháp luật Kinh tế và TS. Trần Thị Bảo Ánh - Phó Trưởng Bộ môn Luật Thương mại đồng chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo, đại biểu được nghe các tham luận: Thực trạng pháp luật doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và một số giải pháp của TS. Nguyễn Như Chính - giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội; Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử xuyên biên giới trong bối cảnh chuyển đổi số của Bà Lê Thị Hà – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương; Hoàn thiện pháp luật thương mại trong việc điều chỉnh hoạt động của các nền tảng số trung gian của TS. Nguyễn Ngọc Anh – giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội; Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến hoạt động giải quyết tranh chấp thương mại của ThS. Phan Vũ – Vụ pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp; Hoàn thiện pháp luật về hoạt động thương mại điện tử trên mạng xã hội ở Việt Nam của ThS. Lê Ngọc Anh - giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội.

TS. Nguyễn Như Chính - Giảng viên Bộ môn Luật Thương mại

TS. Nguyễn Ngọc Anh - Giảng viên Bộ môn Luật Thương mại

ThS. Lê Ngọc Anh - Giảng viên Bộ môn Luật Thương mại

Đại biểu Trường Đại học Công đoàn

Hội thảo đã nhận được 26 ý kiến đóng góp, có giá trị tham khảo trên phương diện thực tiễn và lý luận trong hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật về thương mại.