Tọa đàm “PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

Đăng vào 09/11/2017 10:04

Sáng ngày 06  tháng 11 năm 2017, tại văn phòng bộ môn, phòng A1508, Bộ môn Luật Môi trường, Khoa Pháp luật Kinh tế đã tổ chức buổi seminar khoa học với chủ đề: “Pháp luật về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường” do Th.S Nguyễn Thị Hằng trình bày.

Ngoài các giảng viên của Bộ môn Luật Môi trường, buổi tọa đàm còn có sự tham gia của PGS. TS. Phạm Thị Giang Thu và ThS. Đỗ Xuân Trọng

Tọa đàm tập trung trao đổi, phân tích các vấn đề lý luận và làm rõ các nội dung quy định hiện hành của pháp luật về các ưu đãi hỗ trợ đối với hoạt động bảo vệ môi trường; mối liên hệ, tác động qua lại giữa các quy định về ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của luật môi trường với các quy định khác của pháp luật, đặc biệt là pháp luật đất đai, pháp luật tài chính, cũng như những khó khăn, vướng mắc khi triển khai những ưu đãi hỗ trợ đó trên thực tiễn. Tọa đàm cũng trao đổi về những giải pháp tháo gỡ khó khăn để các quy định pháp luật về ưu đãi hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường thực sự phát huy hiệu quả trên thực tiễn, góp phần đảm bảo phát triển bền vững cho đất nước.

Buổi tọa đàm kết thúc lúc 11h30 phút cùng ngày.       

                                                                      Nguyễn Thị Hằng