Hội thảo khoa học cấp khoa - " Phát triển bền vững - sự thích ứng của pháp luật bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam

Đăng vào 05/07/2019 17:10

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – SỰ THÍCH ỨNG CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở VIỆT NAM

Sáng ngày 13/06/2019, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Pháp luật Kinh tế đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển bền vững- sự thích ứng của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến – Phó trưởng Khoa Pháp luật Kinh tế và Tiến sĩ Nguyễn Văn Phương- Trưởng bộ môn Luật môi trường.

Hội thảo có sự tham dự của các giảng viên trong Khoa Pháp luật Kinh tế cùng một số giảng viên ở các cơ sở đào tạo luật tại Hà Nội, chuyên gia nghiên cứu đến từ Viện nhà nước và pháp luật. 

Hội thảo được chia thành 2 phiên, mỗi phiên có 3 báo cáo được trình bày với các chủ đề như: yếu tố kinh tế trong hoạt động lâm nghiệp – Sự thích ứng của Luật Lâm nghiệp 2017 với quá trình phát triển bền vững; Chế biến và thương mại lâm sản – Sự phát triển của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; Những vấn đề pháp lý về khai thác lâm sản và việc ổn định đời sống dân cư sống trong rừng đặc dụng; Chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển loại rừng, giao rừng, thu hồi rừng, cho thuê rừng;  Quyền sở hữu và vấn đề thực hiện quyền sở hữu rừng theo Luật Lâm nghiệp năm 2017; Quy hoạch lâm nghiệp. Sau mỗi phiên là phần trao đổi thảo luận rất sôi nổi của các đại biểu. Hội thảo đã có 12 lượt phát biểu, góp ý của các  giảng viên và chuyên gia tham dự về các vấn đề liên quan đến nội dung hội thảo.

Phát biểu bế mạc hội thảo PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến cám ơn sự nhiệt tình tham gia của các nhà nghiên cứu và các giảng viên. Đặc biệt là các giảng viên bộ môn Luật môi trường đã chuẩn bị chu đáo các nội dung chuyên môn của hội thảo. Ngoài ra PGS.TS  tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học và mong rằng các giảng viên trong khoa tiếp tục phát huy tinh thần và hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

                                                                   Th.s Nguyễn Thị  Hằng