HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Đăng vào 06/10/2023 09:29

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023, đồng thời hướng tới ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Sáng ngày 04 tháng 10 năm 2023, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà nội đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề: “Hoàn thiện pháp luật kinh doanh bất động sản”. Hội thảo do PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến – Phó chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế và PGS. TS. Nguyễn Thị Nga – Phó Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, đồng chủ trì.

Hội thảo có sự tham gia của GS.TS. Lê Hồng Hạnh – Tổng biên tập Tạp chí Pháp luật và phát tiển, PGS.TS. Vũ Quang – Giảng viên cao cấp Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện các cơ sở đào tạo luật như Khoa Luật trường Đại học Thương mại, Khoa Luật Học viện Phụ nữ, Học viện Tư pháp… cùng đại diện các khoa chuyên môn, phòng ban của Trường Đại học Luật HN và các Nhà khoa học, các giảng viên, các cá nhân, các đơn vị khác có quan tâm. 

 

Trong chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội khóa XV, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 được đưa vào danh mục các dự án luật được sửa đổi trong năm 2023. Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành soạn thảo Dự thảo sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản. Việc xây dựng Dự thảo sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản bám sát quan điểm, đường lối của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế quản lý thị trường bất động sản được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương, khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao và các nghị quyết, văn bản khác có liên quan của Chính phủ để thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về quản lý và phát triển thị trường bất động sản; đảm bảo kế thừa, sự ổn định của hệ thống pháp luật; sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chính sách, pháp luật đã được chỉ ra trong quá trình tổng kết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học tham dự đã tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan tới Dự thảo sửa đổi Luật kinh doanh bất động sản, chỉ ra những điểm còn bất cập dưới nhiều góc độ khác nhau nhằm làm sâu sắc vấn đề được bàn thảo. Đặc biệt tính khả thi của Dự án sửa đổi Luật kinh doanh bất động sản trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế được làm rõ qua tham luận và những ý kiến đóng góp của ông Phan Hồng Nguyên – Cục phó Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; ông Phan Văn Lâm – Phó tổng biên tập Tạp chí Pháp luật và Phát triển; Luật sư Lê Thị Thu – Công ty Luật MIBI Law; ông Trương Anh Tuấn – Trưởng Ban pháp chế Hiệp hội Bất động sản; ThS. Nguyễn Văn Đỉnh – Văn phòng Luật sư Kết nối…

Phát biểu kết thúc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Nga cảm ơn sự tham gia cùng những ý kiến góp ý, trao đổi tâm huyết của các nhà khoa học. Đây là hoạt động nghiên cứu khoa học không chỉ góp phần cho công tác xây dựng, đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Luật kinh doanh bất động sản mà còn là hoạt động có ý nghĩa với các thầy cô giáo Trường ĐH Luật Hà Nội để chào mừng tháng 11 với nhiều sự kiện như ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày thành lập trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam./.