Nghiên cứu - Trao đổi

Hội thảo khoa học cấp khoa - " Phát triển bền vững - sự thích ứng của pháp luật bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – SỰ THÍCH ỨNG CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở VIỆT NAM
 
Hội thảo góp ý xây dựng chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Đại học mã ngành Luật Kinh tế - Trường đại học Luật Hà Nội
Hội thảo góp ý xây dựng chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Đại học mã ngành Luật Kinh tế - Trường đại học Luật Hà Nội
 
TỌA ĐÀM KHOA HỌC: MỘT SỐ LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN MỚI TRONG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GỢI MỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ
TỌA ĐÀM KHOA HỌC: MỘT SỐ LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN MỚI TRONG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GỢI MỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ
 
Tọa đàm bộ môn Luật Thương mại
Tọa đàm “CÁC QUY ĐỊNH VỀ BAN KIỂM SOÁT TRONG DOANH NGHIỆP – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN”
 
XÂY DỰNG NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI - ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
XÂY DỰNG NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI - ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
 
MỐI QUAN HỆ GIỮA MÔN HỌC LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VỚI MÔN HỌC LUẬT ĐẤT ĐAI TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
MỐI QUAN HỆ GIỮA MÔN HỌC LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VỚI MÔN HỌC LUẬT ĐẤT ĐAI TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI.
 
THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY DƯỚI GÓC NHÌN THAM CHIẾU VỚI HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP)
THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY DƯỚI GÓC NHÌN THAM CHIẾU VỚI HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP)
 
BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỀ KINH NGHIỆM CÔNG BỐ BÀI NGHIÊN CỨU LUẬT HỌC
BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỀ KINH NGHIỆM CÔNG BỐ BÀI NGHIÊN CỨU LUẬT HỌC TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ
 
Pháp luật công cụ hỗ trợ bảo vệ an ninh, trật tự nhìn từ góc độ kiểm soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
PHÁP LUẬT CÔNG CỤ HỖ TRỢ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ KIỂM SOÁT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
 
Đánh giá khả năng thực thi pháp luật hiện hành về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THỰC THI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI Ở  VIỆT NAM
 
Thực thi quy định về ngành nghề cấm kinh doanh và ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo luật đầu tư năm 2014
Thực thi quy định về ngành nghề cấm kinh doanh và ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo luật đầu tư năm 2014
 
Cấu trúc sở hữu toàn dân về đất đai và vấn đề giám sát quyền của đại diện chuở hữu về đất đai ở Việt Nam
Cấu trúc sở hữu toàn dân về đất đai và vấn đề giám sát quyền của đại diện chuở hữu về đất đai ở Việt Nam
 
Đánh giá về một số chính sách sử dụng đất nông nghiệp hiện nay
Đánh giá về một số chính sách sử dụng đất nông nghiệp hiện nay
 
Sửa đổi bổ sung về sở hữu đất đai trong luật đất đai năm 2013
Sửa đổi bổ sung về sở hữu đất đai trong luật đất đai năm 2013
 
Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
ĐIều chỉnh tuổi nghỉ hưu -Dưới góc nhìn lợi ích
 
Sửa đổi bổ sung bộ luật lao động năm 2012
Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn ảnh hưởng đến việc sửa đổi,bổ sung bộ luật lao động năm 2012
 
Tổng quan về lao động di cư trong nước.
Tổng quan về lao động di cư trong nước và những thách thức đặt ra ở Việt Nam
 
Hội thảo khoa học bộ môn Luật lao động.
Hội thảo khoa học quốc tế " Vấn đề pháp luật đặt ra với lao động di cư - Kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc"
 
Tọa đàm bộ môn Luật tài chính - ngân hàng
Tọa đàm bộ môn Luật tài chính - ngân hàng
 
TỌA ĐÀM CỦA BỘ MÔN LUẬT MÔI TRƯỜNG
Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường.