Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật Kinh tế

Đăng vào 30/11/2021 10:13

(PLVN) - Sáng 25/11/2021, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật Kinh tế”. Chủ trì Hội thảo là TS. Lê Đình Nghị, Phó Hiệu trưởng.

Toàn cảnh Hi tho.

        Hội thảo nhằm hướng đến chiến lược phát triển của Trường Đại học Luật Hà Nội "trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, trường trọng điểm quốc gia về đào tạo pháp luật có vị thế trong khu vực; trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý uy tín hàng đầu".

        Phát biểu khai mạc, Phó Hiệu trưởng Lê Đình Nghị cho biết nhiệm vụ đặt ra cho bất cứ quốc gia nào trong thời đại này là phải có nguồn nhân lực chất lượng cao thực sự dồi dào. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung, nguồn nhân lực chất lượng cao ngành luật nói riêng là một trong những yêu cầu căn bản của đổi mới giáo dục đại học chuyên ngành luật trong giai đoạn hiện nay. Với khẩu hiệu hành động “Chất lượng cao tạo nên giá trị bền vững”, Trường Đại học Luật Hà Nội trong thời gian qua đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo thành công nhiều khóa sinh viên mã ngành Luật Chất lượng cao.

           Phó Hiệu trưởng Lê Đình Nghị (bên phải) phát biểu khai mạc.

Để đáp ứng yêu cầu không ngừng của xã hội, nhà trường mong muốn được tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, các giảng viên, người sử dụng lao động và các em sinh viên của nhà trường để xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo Chất lượng cao trình độ đại học ngành Luật Kinh tế.

Hội thảo “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội” là diễn đàn để các chuyên gia, các giảng viên, người sử dụng lao động và sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội trao đổi ý kiến về những nội dung cần có trong chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật Kinh tế cũng như đưa ra những điểm mới, những điểm đặc thù so với các chương trình của các mã ngành Luật học, mã ngành Luật Thương mại quốc tế, mã ngành Ngôn ngữ Anh và đặc biệt là mã ngành Luật Kinh tế.

Bên cạnh đó, Hội thảo còn làm rõ hơn những cơ sở tiếp thu, những kế thừa từ kết quả, ưu điểm của Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế và Chương trình đào tạo Luật học chất lượng cao (trình độ cử nhân) của nhà trường.

(Theo: Báo Pháp luật Việt Nam - tác giả Vũ Nga)

Một số hình ảnh tại hội thảo: