TỌA ĐÀM CỦA BỘ MÔN LUẬT MÔI TRƯỜNG

Đăng vào 14/04/2017 11:29

TOẠ ĐÀM

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

         Ngày 12 tháng 4 năm 2016, Bộ môn Luật Môi trường – Khoa Pháp luật Kinh tế đã tổ chức seminar nghiên cứu khoa học chuyên sâu của Bộ môn với chủ đề: “Một số vấn đề về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường; pháp luật và thực tiễn”. Báo cáo tại toạ đàm do Th.S Đặng Hoàng Sơn và Th.S Phạm Thị Mai Trang trình bày đã đề xuất và nghiên cứu một trong những vấn đề môi trường thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận xã hội thời gian gần đây - ô nhiễm môi trường. Toạ đàm tập trung phân tích và làm rõ các nội dung quy định pháp luật về ô nhiễm môi trường, chỉ ra những vấn đề mới cần tập trung nghiên cứu và tiếp tục làm rõ trong thời gian tới như: trách nhiệm pháp lí đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nhưng không phải là hành vi vi phạm pháp luật, cơ chế giải quyết bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong lĩnh vực môi trường, vấn đề tội phạm môi trường…Các vấn đề pháp lý đều được nhìn nhận trong sự phân tích và liên hệ với những vụ việc thực tế như: Vụ việc Công ty TNHH Vedan gây ô nhiễm sông Thị Vải năm 2009; vụ việc “Làng ung thư” ở xã Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ năm 2004; vụ việc Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ô nhiễm môi trường biển miền Trung trên diện rộng năm 2016. Seminar đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của các bộ môn chuyên môn trong Khoa Pháp luật Kinh tế và các em sinh viên. Đây thực sự là một chuyên đề bổ ích nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên của Bộ môn và Khoa có điều kiện trao đổi chuyên môn, là cơ hội tốt để sinh viên học tập và tiếp thu được những kiến thức chuyên sâu về môn học; bồi dưỡng những kiến thức thực tế liên quan tới môi trường, hiểu biết về thực trạng môi trường hiện nay; từ đó góp phần nâng cao trách nhiệm của các chủ thể nói chung đối với hoạt động bảo vệ môi trường.

                                                                                                                  Phạm Thị Mai Trang.