THÔNG TIN VỀ LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI - LUẬT ĐẦU TƯ BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI -  NĂM 2021

Đăng vào 24/05/2021 13:54

THÔNG TIN VỀ LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI - LUẬT ĐẦU TƯ

BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI -  NĂM 2021

            Ngày 29.4.2021 và hai tuần đầu tháng 5.2021, bộ môn Luật Thương mại đã tổ chức thành công lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 42 hệ chính quy (niên khóa 2017- 2021) và lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ văn bằng 2 chính quy khóa 17 cho 47 sinh viên (trong đó có 02 sinh viên bảo vệ khóa luận bằng tiếng Anh và 02 sinh viên văn bằng 2 chính quy khóa 17).

 

            Năm nay, việc lựa chọn tên đề tài khóa luận và chất lượng khóa luận của 47 sinh viên đã có những đổi mới. Theo đó, các đề tài nghiên cứu đã bám sát thực tiễn hơn và nắm bắt được xu hướng phát triển của hoạt động thương mại. Nhiều sinh viên với năng lực tốt về tiếng Anh đã hoàn thành khóa luận với chất lượng cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số sinh viên bị hạn chế về khả năng thuyết trình hoặc hướng nghiên cứu đề tài chưa có tính mới, chưa giải quyết hiệu quả mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.

            Trong bối cảnh đại dịch Covid bùng phát lần thứ 4 ở Việt Nam, lần đầu tiên bộ môn đã tổ chức chấm và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp qua hình thức trực tuyến cho một số sinh viên vào đầu tháng 5.2021. Các thành viên Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp và các sinh viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Dấu ấn đọng lại là kỷ niệm không dễ quên về buổi bảo vệ khóa luận trong thời điểm phải vượt qua những khó khăn từ hoàn cảnh khách quan này.

            Kết quả lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Luật Thương mại -  Luật Đầu tư của Bộ môn Luật Thương mại năm học 2021 được công bố với gần 50% số sinh viên đạt điểm 10 là nguồn động viên lớn sau những nỗ lực giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên.

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Luật Thương mại -  Luật Đầu tư của Bộ môn Luật Thương mại năm học 2021 đã kết thúc với những dư âm khó quên. Hy vọng các giảng viên và các bạn sinh viên luôn đồng hành với Bộ môn trong lựa chọn và nghiên cứu các đề tài khóa luận có tính thời sự, tính mới, tính ứng dụng và có chất lượng trong năm học tới.

 Tiến sỹ Trần Thị Bảo Ánh