THẦY VÀ TRÒ KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC ONLINE THEO CHỈ ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG

Đăng vào 25/05/2021 08:57

THẦY VÀ TRÒ KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC ONLINE THEO CHỈ ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG

          Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp và khó kiểm soát, Trường Đại học Luật Hà Nội đã chủ động, khẩn trương trong việc ra quyết định và triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch an toàn, hiệu quả. Theo đó phòng Đào tạo đại học đã ra thông báo số 1291/TB – ĐHLHN ngày 04 tháng 05 năm 2021 và thông báo số 1669/TB – ĐHLHN ngày 07 tháng 05 năm 2021. Theo các thông báo này sinh viên, học viên các hệ đào tạo của Trường bắt đầu thực hiện hình thức học tập trên hệ thống giảng dạy và học tập trực tuyến của Trường.

          Làm quen nhanh với công nghệ thông tin, trên hệ thống giảng dạy trực tuyến, thày và trò khoa Pháp luật Kinh tế khai thác hiệu quả các tính năng của phần mềm để thực hiện tốt tất cả cá hình thức tổ chức dạy học như giảng lý thuyết với các slide bài giảng và hệ thống âm thanh chuẩn, thảo luận thông qua micro hoặc chat, sinh viên vẫn thực hiện thuyết trình bài tập nhóm theo đề cương môn học… đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng tốt nhất của hoạt động dạy và học.

Cùng với việc dạy và học theo hình thức trực tuyến, nhằm đảm bảo kế hoạch học tập của sinh viên cuối khóa, Khoa Pháp luật Kinh tế đã tổ chức cho sinh viên, học viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức online (đối với các trường hợp chưa kịp bảo vệ trực tiếp tại trường hoặc học viên, sinh viên thuộc diện cách ly y tế do tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid – 19). Các buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp được ghi âm đảm bảo công tác lưu trữ và thanh tra đào tạo, vừa đạt được kết quả tốt, đảm bảo tiến độ học tập của người học, vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả theo yêu cầu của cơ quan y tế và chính quyền sở tại.

                                              Thạc sĩ Phạm Thị Mai Trang & Ths Nguyễn Thị Hằng