HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Đăng vào 25/05/2021 09:44

 HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Chiều ngày 23.11.2020, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Pháp luật Kinh tế đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ : “Thực trạng pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và kiến nghị hoàn thiện” dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Thị Dung -  Phó Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế và TS. Nguyễn Thị Yến - Trưởng Bộ môn Luật Thương mại.

Tham gia hội thảo có sự hiện diện của các Trưởng, phó các bộ môn của khoa; các giảng viên khoa Pháp luật Kinh tế; đại biểu của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Đại học Công đoàn, Học viện Phụ nữ, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) và một số giảng viên của các khoa khác thuộc trường Đại học Luật Hà Nội.

Kỷ yếu hội thảo gồm 09 bài viết phân tích về sự cần thiết hỗ trợ pháp luật doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam và thực trạng pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trên các khía cạnh: Hỗ trợ tín dụng; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh; hỗ trợ đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh và trách nhiệm của Nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hội thảo đã kết thúc thành công với khẳng định về vai trò cần thiết của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong một nền kinh tế mà số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến 98% tổng số các doanh nghiệp ở nước ta và đóng góp 48% GDP, tạo ra hơn 50% việc làm cho xã hội. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đối diện với những khó khăn, đặc biệt là khó khăn về tiếp cận nguồn vốn hoạt động và lúng túng về kiến thức pháp luật. Vì đó, các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được đúc rút từ nhu cầu thực tiễn về hỗ trợ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa và cơ sở khoa học từ việc đánh giá thành công, hạn chế của pháp luật hiện hành về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kết hợp với những kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan…  được hy vọng là nguồn tài liệu hữu ích cho những đề tài có liên quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa. Qua đó, đóng góp một số giải pháp cùng Chính phủ quyết tâm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Người viết: TS Trần Thị Bảo Ánh