LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Đăng vào 28/05/2021 20:56

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 951 /QĐ-ĐHLHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội  đã họp để đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh: Bùi Bảo Tuấn với đề tài Pháp luật về hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay, thuộc chuyên ngành đào tạo Luật kinh tế, mã số 9380107.

Sau khi nghe NCS Bùi Bảo Tuấn trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, nghe các Uỷ viên phản biện đọc nhận xét về luận án, nghe Thư ký trình bày bản tổng hợp ý kiến nhận xét của các tổ chức, cá nhân nhà khoa học, các uỷ viên Hội đồng về bản luận án và sau khi nghe nghiên cứu sinh thực hiện việc bảo vệ kết quả nghiên cứu luận án, 6/6 thành viên hội đồng đã thảo luận và nhất trí bỏ phiếu đánh giá về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sịnh.

Hội đồng chấm luận án đã đánh giá: Luận án đã phân tích được tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, để từ đó, chỉ ra các vấn đề, luận điểm cần tiếp tục triển khai làm rõ trong phạm vi và nội dung nghiên cứu của đề tài luận án; làm rõ cơ sở lý thuyết nghiên cứu cũng như hướng tiếp cận nghiên cứu đề tài. Về mặt lý luận, Luận án đã làm rõ được những vấn đề lý luận cơ bản về hỗ trợ của nhà nước với doanh nghiệp nhỏ và vừa, pháp luật về hỗ trợ của nhà nước với DN nhỏ và vừa từ các khía cạnh: khái niệm, đặc điểm, nội dung, sự cần thiết và các nguyên tắc trong hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Về mặt thực tiễn, Luận án đã phân tích và đánh giá được thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về hỗ trợ của nhà nước với DN nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay; chỉ ra những điểm hạn chế, bập cập và những vấn đề cần thiết phải bổ sung, hoàn thiện.  Từ các nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Luận án đã đưa ra các định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ của nhà nước với DN nhỏ và vừa ở Việt Nam.

             Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Viết Tý  và HV  Bùi Bảo Tuấn

Luận án được Hội đồng đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, được đề nghị sử dụng kết quả của luận án trong các hoạt động nghiên cứu giảng dạy và trong hoạt động nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Hội đồng đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội công nhận học vị và cấp Bằng Tiến sĩ Luật học cho nghiên cứu sinh Bùi Bảo Tuấn.

Hiện tại, Trường Đại học Luật Hà Nội đang tổ chức đào tạo và hướng dẫn cho hơn 50 nghiên cứu sinh thuộc mã ngành Luật Kinh tế, từ các khóa 20 đến khóa 26. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, đã có 4 nghiên cứu sinh thuộc mã ngành Luật kinh tế bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp trường, 6 nghiên cứu sinh bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Bộ môn và đang nỗ lực chỉnh sửa, đảm bảo chất lượng luận án, đủ điều kiện nộp phản biện kín và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

                                                                          Tiến sĩ Nguyễn Thị Dung

                                                                      Phó trưởng khoa Pháp luật kinh tế