Giới thiệu bộ môn

Đăng vào 15/01/2018 13:23:17

Bộ môn Luật Lao động

Địa chỉ: Phòng A 1509 – Trường Đại Học Luật Hà Nội

  - Trưởng bộ môn:

         PGS. TS. Trần Thị Thuý Lâm

- Phó trưởng bộ môn:

             PGS.TS. Nguyễn Hiền Phương

Bộ môn Luật Lao động được thành lập từ năm 1979.

Trưởng Bộ môn tiền nhiệm: ThS Chu Thanh Hưởng; TS Lưu Bình Nhưỡng; PGS. TS Nguyễn Hữu Chí

Hiện tại, bộ môn có 10 giảng viên, trong đó có 3 PGS, 03 tiến sĩ, 04 thạc sỹ (1 NCS) và một giảng viên hợp đồng có trình độ Tiến sỹ, Phó Giáo sư.

Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các môn học:

  • Luật lao động
  • Luật an sinh xã hội
  • Tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động
  • Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động
  • Kỹ năng giải quyết vụ án lao động
  • Luật Người khuyết tật Việt Nam
  • Pháp luật về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp