Bộ môn Luật Lao động

Đăng vào 15/01/2018 13:23

Giới thiệu về Bộ môn Luật Lao động

Địa chỉ: Tầng 15, phòng 15.09 nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội - 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.


1.    Thông tin chung về Bộ môn:
Bộ môn Luật Lao độnglà một trong sáu tổ bộ môn thuộc Khoa Pháp luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội.Bộ mônđược thành lập từ năm 1979.Khi thành lập, bộ môn thực hiện hoạt động giảng dạy môn Luật Lao động.  Song trong quá trình trưởng thành và phát triển, số lượng các môn học do bộ môn đảm nhiệm ngày càng được mở rộng. Hiện tại, Bộ môn đang thực hiện hoạt động giảng dạy8 môn học, trong đó có cả các môn Luật và môn học kỹ năng với thời lượng 2 hoặc 3 tín chỉ. Các môn học do Bộ môn đảm nhiệm bao gồm: 
1.    Luật Lao động Việt Nam (1) ( 3 tín chỉ);
2.    Luật Lao động Việt Nam 2 ( 2 tín chỉ);
3.     Luật An sinh xã hội ( 3 tín chỉ hoặc 2 tín chỉ tùy theo chuyên ngành);
4.     Pháp luật về người khuyết tật ( 2 tín chỉ);
5.     Kĩ năng tư vấn pháp luậtlao động (3 tín chỉ);
6.    Kĩ năng tư vấn hợp đồng trong lao động (2 tín chỉ);
7.     Kĩ năng giải quyết tranh chấp lao động ( 2 tín chỉ);
8.     Pháp luật về quản trị nhân sự ( 3 tín chỉ)
Các môn học này được phân chia theo các chuyên ngành. Trong đó có môn học là bắt buộc nhưng cũng có môn học là tự chọn.
- Đối với ngành Kinh tế: Môn học bắt buộc gồm: Luật Lao động Việt Nam (1), Luật Lao động Việt Nam (2), Luật An sinh xã hội( 3 tín chỉ).
Môn học tự chọn gồm: Kỹ năng tư vấn hợp đồng trong lao động, Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động,  Pháp luật về quản trị nhân sự
-Đối với ngành Luật học: môn học bắt buộc là môn Luật Lao động, các môn tự chọn bao gồm: Môn Luật An Sinh xã hội ( 2 tín chỉ), môn Pháp Luật Người khuyết tật , Môn Kỹ năng tư vấn pháp luật lao động.
Riêng chương trình chất lượng cao của ngành Luật học: môn học bắt buộc là môn Luật Lao động, môn học tự chọn gồm: môn Luật An sinh xã hội và môn kỹ năng tư vấn pháp luậtlao động
- Đối  vớingành ngôn ngữ Anh: Luật Lao động là môn học bắt buộc
- Đối với ngành Luật Thương mại quốc tế: Luật Lao động là môn học tự chọn
Đối với hệ tại chức môn Luật Lao động là môn học bắt buộc và môn Luật An sinh xã hội là môn học tự chọn
Sau hơn 35 năm hoạt động và trưởng thành, đội ngũ giảng viên của Bộ môn đã lớn mạnh cả về lượng và chất. Hiện nay, tập thể Bộ môn gồm 9 giảng viên cơ hữu ( trong đó có 3 phó giáo sư, 2 tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh và 2 thạc sĩ)  có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2.    Thông tin về đội ngũ cán bộ, giảng viên

1.Thầy Nguyễn Hữu Chí 

Thầy Nguyễn Hữu Chí Sinh năm 1960
- Chức danh:  Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa Pháp luật kinh tế, ĐH Luật Hà Nội
Giảng viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ               Học hàm: Phó Giáo Sư
- Số điện thoại …………….   Email…………. 
- Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu:Luật lao động, Luật an sinh xã hội và các môn kỹ năng như: Kỹ năng tư vấn pháp luật lao động, Tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động
- Về NCKH:chủ biên giáo trình, chủ nhiệm đề tài khoa học cấp trường, tham gia viết sách, viết bài tạp chí, viết bài hội thảo
Tư vấn pháp luật lao động và BHXH cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân


2.  Trần Thị Thúy Lâm  

   Sinh năm: 1971                                     
- Chức danh:giảng viên cao cấp,Trưởng Bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật kinh tế, ĐH Luật Hà Nội
- Học vị: Tiến sĩ               Học hàm: Phó Giáo Sư
- Số điện thoại …………….   Email…………. 
- Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật lao động, luật An sinh xã hộivà giảng dạy các môn kỹ năng như: Kỹ năng tư vấn pháp luật lao động, Tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động
- Về nghiên cứu khoa học:
 Tham gia viết sách, giáo trình;chủ nhiệm đề tài khoa học cấp trường, viết bài tạp chí, viết bài hội thảo….
-    Tư vấn pháp luật lao động và BHXH cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

3.  Nguyễn Hiền Phương

   

   Sinh năm : 06/01/1975
- Chức danh: giảng viên cao cấp, Phó Trưởng bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội, Trường ĐH Luật Hà Nội.
-Học vị:Tiến sĩ                                            Học hàm:Phó Giáo sư
- Số điện thoại …………….   Email…………. 
- Lĩnh vực giảng dạy, nghiêncứu:Luật lao động , Luật An sinh xã hội, Pháp luật người khuyết tật, Pháp luật về quản trị nhân sự
- Về NCKH:
Tham gia viết sách, giáo trình; chủ nhiệm đề tài khoa học cấp trường, viết bài tạp chí, viết bài hội thảo….
-    Tư vấn pháp luật lao động và BHXH cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân


4.Đỗ Thị Dung            

    Ngày tháng năm sinh: 01/10/1965             
- Chức danh: Giảng viên chính Bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội  
-Học vị:Tiến sĩ                                   Học hàm:…
- Số điện thoại : 097 665 8110               Email: dung_lld@yahoo.com
- Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật lao động, Luật An sinh xã hội, Pháp luật người khuyết tật,
- Về NCKH:
Tham gia viết sách, giáo trình; chủ nhiệm đề tài khoa học cấp trường, viết bài tạp chí, viết bài hội thảo….

5. Hà Thị Hoa Phượng      

     Ngày tháng năm sinh: 1988
- Chức danh: Giảng viên Bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội  
- Học vị: Thạc sĩ Học hàm:….
- Số điện thoại …………….   Email………….  
- Lĩnh vực giảng dạy, nghiêncứu:Luật lao động, Luật An sinh xã hội, Pháp luật người khuyết tật.
- Về NCKH:
Tham gia viết giáo trình, viết bài tạp chí, viết bài hội thảo….

6. Đoàn Xuân Trường      

       Ngày tháng nămsinh: 05/11/1989
- Chức danh:  Giảng viên Bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội           
 - Học vị:Thạc sỹ                                                     Học hàm:….
- Số điện thoại:0986908929                   Email:truonglawyer.511@gmail.com
- Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật lao động, Luật An sinh xã hội, Pháp luật người khuyết tật, kỹ năng tư vấn hợp đồng trong lao động
- Về NCKH:
Tham gia viết giáo trình, viết bài tạp chí, viết bài hội thảo….

7. Nguyễn Tiến Dũng        

       Ngày tháng năm sinh: 29/4/1991     
- Chức danh: Giảng viên bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội
-  Học vị:Thạc sỹ                                                Học hàm:….
- Số điện thoại:                 Email:nguyentiendung294@gmail.com                              
- Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu:Luật lao động, Luật An sinh xã hội, Pháp luật người khuyết tật.
- Về NCKH:
Tham gia viết giáo trình, viết bài tạp chí, viết bài hội thảo….

8. Trần Thị Kiều Trang    

    Ngày tháng năm: 1989
- Chức danh: Giảng viên bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội
- Học vị:Thạc sỹ                                                Học hàm:….
- Số điện thoại …………….   Email:trangttk@hlu.edu.vn  
- Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu:Luật lao động, Luật An sinh xã hội, Pháp luật người khuyết tật.
- Về NCKH:
Tham gia viết giáo trình, viết bài tạp chí, viết bài hội thảo….

9. Đỗ Ngân Bình


Chức danh: Phó giám đốc trung tâm tư vấn – Đại học Luật Hà Nội; Giảng viên kiêm nhiệmBộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội  
-Học vị:Tiến sĩ                                   Học hàm:…
- Số điện thoại :Email: 
- Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Luật lao động, Luật An sinh xã hội, kỹ năng tư vấn
- Về NCKH:
Tham gia viết sách, giáo trình; chủ nhiệm đề tài khoa học cấp trường, viết bài tạp chí, viết bài hội thảo….
-    Tư vấn pháp luật lao động và BHXH cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân